Mütercim, yazılı bir ürünü (kitap, metin, gazete, ansiklopedi, hukuki veya ticari sözleşmeler, hukuki kararlar vb.) bir dilden başka bir dile yazılı olarak çevirmeyi meslek edinen kişidir. Yazılı kültürün paylaşılmasında mütercimin rolü büyüktür. Çeviriler doğruluk ve tarafsızlık göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Aksi takdirde okuyucuya hatalı, taraflı ve yanlış çeviri sunulmuş olur. Mütercimin tercümandan farkı, tercümanın sözlü çeviri, mütercimin ise yazılı çeviri yapmasıdır. Bu bağlamda iki dili konuşmayı bilen bir tercüman kaynak dil ve hedef dil arasında tercümanlık yapabilir fakat o dillerde Okuryazarlık bilgisine sahip değilse mütercimlik yapamaz. Bir kişi hem mütercim hem tercüman olabilir. Bu da bildiği dillerde gerekli Okuryazarlık ve konuşma seviyelerinde yeterli olması ile mümkündür.