Noktalama (Alm. , İng. ), bir dilde noktalama işaretlerinin nerede kullanılacağını belirleyen kurallardır. Bâzı dillerde noktalama işaretlerine o kadar önem verilmez, başka dillerde bu kurallar, diğer dil kurallarının yanında çok mühimdir. Almanca konuşulan ülkelerde imlâ hataları yapan çocuklar, eğitim engelli çocuklar için açılan okullara giderler. Türkiye’de sık sık değişen imlâ kurallarının da etkisiyle imlâ hataları o kadar ciddiye alınmaz.