Yerelleştirme, yazılım geliştirme sürecinde, içeriklerin (kitaplar, filmler, Ağ Sayfaları), süreçlerin, ürünlerin ve özellikle bilgisayar yazılımlarının (Software) belirli bir coğrafyaya ya da etnik topluluğa özgü pazar ya da coğrafi bölgede (ülke, bölge ya da etnik gruplar) geçerli yerel dilsel ve kültürel özelliklere uyarlanmasıdır. Bu sözcüğün İngilizcesi olan localization (Amerikan İngilizcesi) ya da localisation (İngiltere) yazılım geliştiriciler tarafından L10N şeklinde kısaltılmıştır. 10 rakamı L ile N harfleri arasında kalan harflerin sayısını gösterir. Yerelleştirmenin karşıt anlamına gelen I18N ise internationalization için kullanılır.)

Nubuto, gerçek zamanlı işbirliği sağlayan bulut altyapısıyla yerelleştirme projelerinin gerektirdiği çevikliği gayet sağlıklı bir şekilde sunar. Çeviri belleği eski çevirileri hatırlar ve hatırlatır. Terim yönetimi özelliği çevirilerde daima doğru terimlerin kullanılmasını sağlar.